POLITICA DE CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR.

Ultima actualizare: 2 Septembrie 2019

Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal atunci când utilizezi pagina noastră de internet www.gatoo.ro („Site-ul").

Pentru prelucrarea acestor date este responsabilă societatea SC Advanced Slisys SRL, proprietar și administrator al site-ului www.gatoo.ro, cu sediul în Str. Ernest Juvara nr. 19, Bucuresti sector 3, 060104, telefon: 0724249099, email: contact[@]gatoo.ro

Ce date personale prelucram?

Magazinul online Gatoo.ro poate colecta datele personale ale utilizatorilor paginii www.gatoo.ro, prin intermediul formularelor specifice, astfel:

- Dacă ești client, vom prelucra de la tine următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, adresă de e-mail, telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizezi Site-ul, precum comportament sau preferinţe, dar și orice alte categorii de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. În cazul în care alegi să creezi un cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, vom solicita datele de mai sus în baza cărora va fi creat automat un cont. În cazul în care nu vei finaliza comanda, nu vom stoca adresa de e-mail și restul datelor furnizate, iar contul creat va fi șters automat.

- Dacă ești vizitator, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, precum și datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunilor de contact / întrebări / reclamații / retur, în măsura în care ne contezi în acest scop.

Care este scopul prelucrarii datelor personale?

Dacă ești client al magazinului online wwww.gatoo.ro, prelucrăm datele tale în următoarele scopuri:

- Executarea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv în vederea preluării, validării, expedierii şi facturării comenzii plasate pe Site, informarea pe care ți-o trimitem asupra statusului comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Furnizarea datelor cu caracter personal este astfel necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre părți;

- Îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ADVANCED SLISYS SRL, în calitate de deținător al magazinului online www.gatoo.ro, în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor fiscale, precum și în materie de arhivare. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ADVANCED SLISYS de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci, în imposibilitatea de a-ți oferi serviciile prin intermediul Site-ului;

- Activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ADVANCED SLISYS , prin intermediul www.gatoo.ro, prelucrarea datelor tale în acest scop având la bază consimțământul tău, dacă alegi să ni-l acorzi. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail ce conține comunicări comerciale. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în acest scop nu te va afecta în vreun mod negativ;

- Efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site, prelucrarea datelor tale în acest scop având la bază interesul legitim al ADVANCED SLISYS de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în acest scop nu te va afecta în vreun mod negativ.

Dacă ești vizitator al magazinului online www.gatoo.ro, prelucrăm datele tale în următoarele scopuri:

- Activităţi de marketing, respectiv în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de către ADVANCED SLISYS SRL, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor personale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă alegi să ni-l acorzi. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe www.gatoo.ro și reconfirmarea abonării în urma emailului primit de confirmare a abonării. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în acest scop nu te va afecta în vreun mod negativ.

- Rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența oferită pe Site. Prelucrarea datelor tale personale în acest scop are la bază interesul legitim al ADVANCED SLISYS SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor tale personale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în acest scop nu te va afecta în vreun mod negativ.

Care este perioada pentru care pastram datele personale colectate?

ADVANCED SLISYS SRL va prelucra datele tale cu caracter personal pe tot parcursul relației contractuale, inclusiv ulterior, conform obligațiilor legale aplicabile aferente acesteia (documente financiar-contabile justificative).

În situaţia în care ești client și îți exerciți opțiunea de ştergere a contului de utilizator, ADVANCED SLISYS va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care te ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului. În acest sens, dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri de informare/comerciale. Totuși, dorim să te informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care dorești să nu îți mai prelucrăm datele cu caracter personal sau dacă dorești ștergerea datelor, îți poți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care soliciți ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ADVANCED SLISYS va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate în baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Catre ce destinatari putem comunica datele tale?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ADVANCED SLISYS SRL poate dezvălui datele tale către parteneri, către terțe persoane sau entități care ne sprijină în desfășurarea activității pe www.gatoo.ro (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către administrații și organisme publice, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ADVANCED SLISYS SRL prin intermediul www.gatoo.ro;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Care sunt drepturile pe care le ai in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal?

Lista completă a drepturilor de care beneficiezi odată cu aplicarea GDPR este:
Dreptul de acces sau informare - ai dreptul de a solicita și primi informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale, conform celor descrise în prezentul document.
Dreptul la rectificare - ai dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale incomplete sau inexacte.
Dreptul la ștergerea datelor - ai dreptul de a ne solicita ca datele personale să fie șterse atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; atunci când este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; atunci când persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; atunci când datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, respectiv atunci când datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Dreptul la limitare - ai dreptul de a solicita limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.
Dreptul la opoziție - ai dreptul de a te opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de către ADVANCED SLISYS, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, nu vom mai procesa datele, cu excepția cazurilor în care există motive legitime necesare, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.

Dreptul la portabilitate - ai dreptul să primești datele personale într-un format structurat și poți solicita ca aceste date să fie transmise altui operator, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.
Dreptul de a depune plângere - ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor personale, în măsura în care consideri acest lucru necesar;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Îți poți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei solicitări la adresa noastră de email contact[@]gatoo.ro, cu subiectul Protecția datelor. Pentru procesarea cererii, putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.